Influenzavaccination

Dette kan gøres med forudgående tidsbestilling i perioden 1/10 til 31/12:

VACCINATION UDEN FORUDGÅENDE TIDSBESTILLING:    

Torsdag d. 4/10-2018 kl. 08:00-12:00

Tirsdag d. 9/10-2018 kl. 12:45-14.00

Torsdag d. 25/10-2018 kl. 15:00-15:45

Hvis du selv skal betale, så er prisen kr. 175

Tilbud om gratis influenzavaccination gives til særlige persongrupper med bopæl i Danmark eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark fra 1. oktober til udgangen af året. For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter dog til udgangen af februar 2019.

Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 23. august 2018 har følgende personer med bopæl i Danmark ret til gratis influenzavaccination:

1) Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år.
2) Førtidspensionister
3) Kronisk syge, som nævnt nedenfor  efter en lægelig vurdering.

  1. Personer med kroniske lungesygdomme.
  2. Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).
  3. Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).
  4. Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
  5. Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
  6. Personer med kronisk lever- og nyresvigt.
  7. Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

4) Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40) efter en lægelig vurdering.
5) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
6) Gravide i 2. og 3. trimester.
7) Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter ( se gruppe 3.3) efter en lægelig vurdering.

Vaccine til de ældste= 3-valent (personer med lav risiko ved sygdom)
Vaccination tilbydes i form af en 3-valent influenza-vaccine til personer, som er i:
Gruppe nr. 1-2 og 7.
Gruppe nr. 3-5, og som på vaccinationstidspunktet er fyldt 60 år.

Vaccine til de yngste = 4-valent (personer i høj risiko ved Influenza)
Vaccination tilbydes i form af en 4-valent influenza-vaccine til personer er i:
Gruppe nr. 3-5, og som på vaccinationstidspunktet ikke er fyldt 60 år.
Gravide i 2. og 3. trimester
Samt personer der efter særlig lægelig vurdering har behov for vaccination med øget risog som på vaccinationstidspunktet er fyldt 60 år, hvis tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en særlig alvorlig sundhedsrisiko

Hvis der ikke er  4-valent influenza-vaccine  tilgængelig, så tilbydes vaccination i form af en 3-valent influenza-vaccine til ovenstående grupper

Vaccinationsperioder fra  1. oktober 2018 og inden den 1. januar 2019,  dog kan gravide og personer med immundefekt og deres husstandskontakter vaccineres frem til den 1. marts 2019.