Nyt

VINTERGGÆK OG ERANTIS – MARTS NU ER DET FORÅR!
Vintertid er hoste og snottid – hvilket dagene i lægehuset aktuelt bærer præg af. De fleste får virusinfektioner, som f.eks. influenza. Man kan blive ret skidt af influenza, men det er sjældent, at der er et behandlingstilbud. MEN er du bekymret for dig og dine, så hører vi gerne fra dig. Får du høj feber og vejrtrækningsbesvær – så kan det være lungebetændelse og så SKAL vi høre fra dig – her har antibiotika effekt.
MÆSLINGE BEKYMRING FYLDER også en del. Det er vigtigt, hvis du mistænker at du eller dit barn har mæslinger, så skal du IKKE møde op FØR du HAR RINGET til os. Idet det vil være uheldigt at sidde i venteværelset og overføre smitte til andre. Mæslinger er noget de fleste tåler at få – MEN lige som mange af de andre sygdomme i børnevaccinationsprogrammet, så beskytter vi ved vaccination dem, som er mest sårbare, og som måske ikke kan vaccineres.
Vi vil forsat gerne være nære det sundshedstilbud for dig som patient, og helst med den bedst mulige tilgængelighed og faglighed. Vi har i 2018 løbende forsøgt at tilpasse Tid-Samme-Dag til fælles bedste, det arbejde vil løbende pågå.

Du vil som patient i stigende grad møde vores personale i forbindelse med varetagelse af flere indledende akutte undersøgelser, samt ved flere kontroller af kroniske lidelser. Vi får endnu en medicinstuderende tilknyttet fra april – Sofie, som primært vil blive oplært i blodprøvetagning./hjertekardiogram.

På lægesiden så er reservelæge Randi stoppet i det vikariat hun har haft over vinteren. Fra i uge 10 uge starter Anna Hecht Nielsen, som vil være tilknyttet lægehuset i nogle år fremover. Først på fuld tid, siden med 1 dag om måneden i forbindelse med hendes uddannelse til speciallæge i almen medicin.
Fra 18. marts er Maj Rivíere igen i klinikken 4 dage om ugen. Hun er nu færdig som speciallæge i almen medicin = praktiserende læge. Maj er indtil videre tilknyttet lægehuset i et år frem.

Ovenstående tiltag er for at sikre den bedst mulige tilgængelig for dig som patient, samt at skabe et godt arbejdsmiljø for såvel personalet som for lægerne.

TID-SAMME-DAG  – TIDSBESTILLING
(Klik her for at se hvornår lægerne er i klinikken) .

– Hvis du ikke finder tider på E-portalen – så ring og bestil en tid pr. telefon.
– Ved sygdom, kurser og ferie hos personale/læger – så kan al tidsbestilling skulle foregå pr. telefon.
– Tid-bestilling via E-portalen foregår bedst fra computer, der kan være problemer med mobil/Ipad

KRONIKER- TILBUD I LÆGEHUSET
Den aktuelle overenskomst mellem Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation har betydning for dig som patient, specielt vil det være muligt på en bedre måde en hidtil at skræddersy kontrolforløb, hvis du har diabetes eller KOL.  Tillige er det nu  i større grad end hidtil være sygeplejersken, som kommer til at følge dig ved kontrollerne. Vi vil i 2019 begynde at implementere nye tiltag for dig som patient – specielt forløbsplaner.

PRIVATLIVSPOLITIK – dataforordning (se her)

Ny kunstner: Mariann Palsgaard fra Gudme udstiller p.t. i Lægehuset.