Nyt

SÅ ER DET SNART LØVFALD

Vi vil forsat gerne være nære det sundshedstilbud for dig som patient, og helst med den bedst mulige tilgængelighed og faglighed.

På personalesiden er det sådan, at vi søger en barselsvikar for Alexandra, som går fra 1. november. I stedet er Lisbet startet Vi har også fået 3 nye medicinstuderende til at varetage blodprøver og hjertekardiogram Freja og Emma er starter, og Anna starter i oktober. Du vil som patient i stigende grad møde vores personale i forbindelse med varetagelse af flere indledende akutte undersøgelser, samt ved flere kontroller af kroniske lidelser.

På lægesiden starter der ny reservelæge 2. september Ali, som har først har været på sygehuset i sin uddannelse.  Uddannelseslæge Anna Hecht Nielsen gået  på barsel i slutningen af juli. Hun vil være tilknyttet lægehuset i nogle år fremover en dag om måneden i forbindelse med hendes uddannelse til speciallæge i almen medicin (altså efter endt barsel).
Siden 18. marts er Maj Rivíere igen i klinikken fire dage om ugen. Hun er nu færdig som speciallæge i almen medicin (praktiserende læge). Maj er indtil videre tilknyttet lægehuset i et år frem. Hvilket betyder, at vi de fleste dage vil være fire læger på arbejde.
Sanne Rasmussen er ligeledes tilbage en dag om måneden og vil være det de næste to år.

Ovenstående tiltag er for at sikre den bedst mulige tilgængelig for dig som patient, samt at skabe et godt arbejdsmiljø for såvel personalet som for lægerne.

TID-SAMME-DAG  – TIDSBESTILLING
(Klik her for at se hvornår lægerne er i klinikken) .

– Hvis du ikke finder tider på E-portalen – så ring og bestil en tid pr. telefon.
– Ved sygdom, kurser og ferie hos personale/læger – så kan al tidsbestilling skulle foregå pr. telefon.
– Tid-bestilling via E-portalen foregår bedst fra computer, der kan være problemer med mobil/tablet.

Vi har i 2018 løbende forsøgt at tilpasse Tid-Samme-Dag til fælles bedste, det arbejde vil løbende pågå. Vi er opmærksomme på, at det giver problemer i  forhold til at kunne bestille en tid på en bestemt dag ud i fremtiden, hvor man f.eks. har en fridag. Vi har tider sent torsdag, som kan bestilles på forhånd – disse tider er primært tiltænkt dem, der er erhvervsaktive.

KRONIKER- TILBUD I LÆGEHUSET
Den aktuelle overenskomst mellem Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation har betydning for dig som patient, specielt vil det være muligt på en bedre måde en hidtil at skræddersy kontrolforløb, hvis du har diabetes eller KOL.  Tillige er det nu  i større grad end hidtil sygeplejersken, som kommer til at følge dig ved kontrollerne. Vi vil i 2019 begynde at implementere nye tiltag for dig som patient – specielt forløbsplaner.

PRIVATLIVSPOLITIK – dataforordning (se her)

Ny kunstner: Janne Hansen fra Langå udstiller p.t. i Lægehuset