Nyt

11/9/2020

Efterårets snarlige komme
Skolerne er startet og alt er næsten, som det plejer, men også kun næsten, fordi vi har stadig besøg af den ubudne gæst = ” Corona”.  Dagligdagen i lægehuset er tæt på normal, idet alle er tilbage fra ferie – vi er dog ramt af en sygemelding blandt personalet.
Tid-samme-dag har  vi genindført fra 10/8/2020, dvs. at man ringer den dag man har brug for en konsultation pr. fremmøde, video elle telefon.

AL TIDSBESTILLING FOREGÅR GRUNDET CORONA PR. TELEFON – Der kan IKKE bookes on-line (anbefaling fra SST).OM DEN AKTUELLE CORONA-SITUATION

Vores FOKUS er uændret at undgå smittespredning. Coronavirus/COVID-19 er lumsk, idet man kan være smittet uden at have symptomer, og venteværelset hos os er under normale omstændigheder fyldt med personer tilhører risikogruppen, så venteværelset er fortsat udendørs – for de fleste. Det betyder også, at når trængslen indendøre ikke er så stor, så behøver du ikke at have mundbind på når du kommer i lægehuset. MEN tænker du at bruge venteværelset, og er +12 år, så bedes du anvende mundbind.
Hvis du har mistanke om CORONA-smitte = du har fornemmelse af at have en “anderledes” influenza, så skal du ringe. Kontakt til læge er især vigtigt, hvis vejrtrækningen er besværet eller du oplever forværring, specielt efter 3-4 dages sygdom. Det er vigtigt, at du overholder myndighedernes anvisning om at holde dig isoleret indtil 2 døgn efter at hoste og ubehag er overstået. Hvis du får lavet en POSITIV test, så skal du og vi snakke om, hvordan du skal forholde dig, og man skal hjælpe med at opspore dem man måske har smittet – se undersiden Om Corona vedrørende SMITTE OPSPORING.

VIDEOKONSULTATION/TELEFONKONSULTATION:
Vi har aktuelt UDVIDET mulighed for VIDEOKONSULTATION/TELEFONKONSULTATION – dette vil vi bruge så tit vi kan og især til vurdering af luftvejsinfektioner. Vi bruger Video til samtaleterapi.
Det er simpelt at bruge og fungerer ved brug af MinLægeAPPen. SÅ installér gerne APPén på din enhed.
Link til MinLægeAPPen for installation og vejledning i brugen 

OM PNEUMOKOKVACCINATION/VACCINATION MOD LUNGEBETÆNDELSE:
Sundhedsstyrelsen og Folketinget har vedtaget, at der skal tilbydes vaccination mod lungebetændelse (Pneumokoksygdom) til alle over 65 år, og også under 65 år, hvis man tilhører en risikogruppe. Indtil videre er vaccinerne forbeholdt borgere på plejehjem og patienter med kronisk sygdom, som er  fyldt 65 år(se under pneumokokvaccination).
Siden d. 15. juni har der at været vacciner til alle over 65 år, og også til personer under 65 år, som efter lægelig vurdering vurderes at tilhøre en  risikogruppe.
Vaccinationen er gratis.

OM COVID19/CORONA-TESTNING:
Hvis man har et arbejde, hvor arbejdsgiver mener at testning skal foretages, så er det arbejdsgiver der skal anmode om testning (og ikke egen læge).
Har man milde symptomer og haft tæt kontakt til sikker smittet, eller har nær relation til person som tilhører en risikogruppe, så er det muligt at blive testet. Testningen foregår som udgangspunkt i Svendborg eller Odense. I sjældne tilfælde kan det også klares i eget hjem ved ambulancepersonale. Efter at have kontaktet os kan man ved brug af NemId bestille tid på coronaprover.dk – vær opmærksom på at der er 2 valgmuligheder – det skal være den der ikke er bestilt af Statens Serum Institut som vælges.
Det er vigtigt, at man har uændret adfærd selvom om der ved en test ikke påvises virus. Testen kan være falsk negativ.
Hvis man tilhører en risikogruppe og skal arbejde, så kan vi som læger ved behov attestere, at man har denne sygdom, og så er det op til arbejdsgiver at tilgodese dette i forhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Via TestCenterDanmark kan man selv bestille prøver f.eks. før/efter rejser, MEN har man symptomer, så er det bestilling via egen læge.

HVAD LAVER VI I LÆGEHUSET NU:
V
i laver nu NÆSTEN det vi plejer, men på en lidt anden måde, så det der kan klares over telefon og video – skal klares den vej. Vi skal begrænse tætheden generelt, og dermed tiden i klinikken.
Vi laver IGEN kontrol af kroniske sygdomme, som f.eks. sukkersyge – idet man mener , at hvis andre sygdomme er velreguleret, så kommer man bedre igennem en sygdomsperiode med CORONA/COVID19. Svaret på undersøgelser vil du så få per telefon eller videokonsultation fra sygeplejerske eller læge.

VI LAVER:
ALLE børneundersøgelser , og ALLE  børnevaccinationer  inkl. HPV. Vurdering af anden akut/nyopstået sygdom – hvor der ikke er samtidig luftvejsinfektion. Kørekortsattester, forsikringsattester (de attester der ikke kræver fremmøde laves per video eller telefon). Skift af spiral . Vægttabskontroller og rygestopsvejledning (primært video og telefon).

VI LAVER IKKE:
Nogle typer lungefunktionsundersøgelser (og når vi laver dem, så skal du lave en coronatest forud for )

HVORDAN KONSULTATION:
For at begrænse smitte risiko, så skal du oplyse om du har mistanke om øvre luftvejsinfektion.
Vi har låst dørene op igen, parker på parkeringspladsen bag lægehuset, og vi henter dig på parkeringspladsen. VI HAR FÅ OG HYPPIGST INGEN I VENTEVÆRELSET.

Uden for vores åbningstid kontakt som vanligt lægevagten på 7011 0707 – HVIS du er syg.

Vi bestræber os på at være nære sundhedstilbud for dig, og arbejder løbende på at optimere på tilgængelighed og faglighed. Tid-samme-dag er tænkt, som en måde at give dig som bruger af lægehuset den bedst mulige service – det har vi imidlertid valgt at holde en pause med aktuelt.  Det betyder at vi som lægehus i stigende grad kommer til at udlicitere opgaver til vores personale helt i tråd med, hvad Regionerne og Praktiserende Lægeres Orginisation er kommet frem til https://www.laeger.dk/sites/default/files/vision_for_almen_praksis_2030.pdf.

Der er 390 af Jer ca. 4500 borgere, som er tilknyttet praksis, som har svaret på Patienttilfredshedsundersøgelsen 2019. Vi er opmærksomme på at Tid-samme-dag ikke er svaret på alle spørgsmål, og at en del er utilfredse med ikke at kunne booke på en bestemt dag.  Uanset at vi har øget kapaciteten af lægetider ved at fastansætte Læge Maj Rivíere, så kan vi ikke opfylde alle behov. Men vi vil som konsekvens af undersøgelsen igen undersøge om det er blevet teknisk er muligt, at ændre den elektroniske booking, så der kan bookes fra kl. 16 dagen før, samt forsøge at få etableret SMS-service. Tillige vil du, som patient oftere blive mødt af vores personale i forbindelse med varetagelse af indledende akutte undersøgelser.
Derudover er vores personale og vi stolte over de mange positive tilbagemeldinger, der er fra Jer,  samtidig med at nogen af os er opmærksomme på, at vi skal skynde os lidt mere, så unødig ventetid undgås.

PRIVATLIVSPOLITIK – dataforordning (se her)