Nyt

Vinter/Forår 2020

Vi bestræber os på at være nære sundhedstilbud for dig, og arbejder løbende på at optimere på tilgængelighed og faglighed. Tid-samme-dag er tænkt, som en måde at give dig som bruger af lægehuset den bedst mulige service.  Det betyder at vi som lægehus i stigende grad kommer til at udlicitere opgaver til vores personale helt i tråd med, hvad Regionerne og Praktiserende Lægeres Orginisation er kommet frem til https://www.laeger.dk/sites/default/files/vision_for_almen_praksis_2030.pdf.

Der er 390 af Jer ca. 4500 borgere, som er tilknyttet praksis, som har svaret på Patienttilfredshedsundersøgelsen 2019. Vi er opmærksomme på at Tid-samme-dag ikke er svaret på alle spørgsmål, og at en del er utilfredse med ikke at kunne booke på en bestemt dag.  Uanset at vi har øget kapaciteten af lægetider ved at ansætte Maj Rivíere, som fast lægevikar, så kan vi ikke opfylde alle behov. Men vi vil som konsekvens af undersøgelsen igen undersøge om det er blevet teknisk er muligt, at ændre den elektroniske booking, så der kan bookes fra kl. 16 dagen før, samt forsøge at få etableret SMS-service. Tillige vil du, som patient oftere blive mødt af vores personale i forbindelse med varetagelse af indledende akutte undersøgelser.
Derudover er vores personale og vi stolte over de mange positive tilbagemeldinger, der er fra Jer,  samtidig med at nogen af os er opmærksomme på, at vi skal skynde os lidt mere, så unødig ventetid undgås.

Fnat har været en stor udfordring for mange i 2019 og vil også være det i 2020. Lægehuset har nu fået lov til at udskrive flere typer medicin mod fnat – se vejledning her. Vores sygeplejesker efteruddannes p.t. på hudafdelingen og kommer til at forsøge at indfange de små bæster.

På personalesiden er det sådan, at vores sekretær Alexandra er gået på  barsel fra 1. november. Vi har ansat Kristine og Kirsten til at tage telefoner. Kristine er medicinstuderende og Kirsten er lægesekretær.
Ved konsultation vedrørende kendt kronisk sygdom er det oftest sygeplejerskerne Elisabeth og Charlotte, som du vil møde. Tillige er sygeplejerske Ulla  også at finde både ved blodprøver og ved kontrolkonsultationer.
Vi har 3 medicinstuderende til at varetage blodprøver og hjertekardiogram Freja, Emma, Anna og Katrine.

På lægesiden startede læge Ali Ghani 2. september.
Siden 18. marts har Maj Rivíere igen været i klinikken fire dage om ugen. Hun er speciallæge i almen medicin (praktiserende læge). Maj er tilknyttet lægehuset, som fast vikar. Hvilket betyder, at vi de fleste dage vil være fire læger på arbejde.
Sanne Rasmussen, uddannelseslæge er ligeledes tilbage en dag om måneden og vil være det de næste to år.
Uddannelseslæge Anna Hecht Nielsen gået  på barsel i slutningen af juli. Hun vil være tilknyttet lægehuset i nogle år fremover en dag om måneden i forbindelse med hendes uddannelse til speciallæge i almen medicin (altså efter endt barsel).

TID-SAMME-DAG  – TIDSBESTILLING

(Klik her for at se hvornår lægerne er i klinikken) .

– Hvis du ikke finder tider på E-portalen – så ring og bestil en tid pr. telefon.
– Ved sygdom, kurser og ferie hos personale/læger – så kan al tidsbestilling skulle foregå pr. telefon.
– Tid-bestilling via E-portalen foregår bedst fra computer, der kan være problemer med mobil/tablet.

Vi er opmærksomme på, at det giver problemer i  forhold til at kunne bestille en tid på en bestemt dag ud i fremtiden, hvor man f.eks. har en fridag. Vi har tider torsdage mellem 15-16, som kan bestilles på forhånd – disse tider er primært tiltænkt dem, der er erhvervsaktive.

KRONIKER- TILBUD I LÆGEHUSET
Den aktuelle overenskomst mellem Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation har betydning for dig som patient, specielt vil det være muligt på en bedre måde en hidtil at skræddersy kontrolforløb, hvis du har diabetes eller KOL.  Tillige er det nu  i større grad end hidtil sygeplejersken, som kommer til at følge dig ved kontrollerne. Vi er i 2019 begyndt at implementere nye tiltag for dig som patient – specielt forløbsplaner.

PRIVATLIVSPOLITIK – dataforordning (se her)

Ny kunstner: Janne Hansen fra Langå udstiller p.t. i Lægehuset