Nyt

Forår 2020

3/4/2020

Vores FOKUS er fortsat at undgå smittespredning mellem jer som patienter, fra os til jer og jer til os. Coronavirus/COVID-19 er lumsk, idet man kan være smittet uden at have symptomer.
Hvis du har mistanke om CORONA-smitte = du har fornemmelse af at haven en “anderledes” influenza, så skal du ringe såfremt du føler at vejrtrækningen er besværet eller du oplever forværring, specielt efter 3-4 dages sygdom. Det er vigtigt at du overholder myndighedernes anvisning om at holde dig isoleret indtil 2 døgn efter at hoste og ubehag er overstået.
Vi har desværre  de IKKE de i dagspressen nævnte mundbind endnu.

OM PNEUMOKOKVACCINATION/VACCINATION MOD LUNGEBETÆNDELSE:
Sundhedsstyrelsen og folketinget har vedtaget at der skal tilbydes vaccination mod lungebetændelse (Pneumokoksygdom) til alle over 65 år, og også under 65 år, hvis man tilhører en risikogruppe. Men vent lidt med at bestille tid – vi har ikke fået vaccinerne endnu, og forventes først at have dem midt eller sidst i april.

OM COVID19/CORONA-TESTNING:
Det ændrer sig hele tiden, og desværre har det mere end én gang været i nyhederne inden sygehusene, som p.t. foretager testningen har vidst besked. Hvis man har et arbejde, hvor arbejdsgiver mener at testning skal foretages, så er det arbejdsgiver der skal anmode om testning (og ikke egen læge).
Er man pårørende til personer i risikogrupperne, så er det muligt at blive vurderet om det er relevant at blive testet – en vurdering om +/- testning er ikke det samme, som at man bliver testet.
Det er vigtigt, at man har uændret adfærd selvom om der ved en test ikke påvises virus.

VIDEOKONSULTATION
Vi har nu mulighed for VIDEOKONSULTATION – dette vil vi bruge til at vurdering af, hvordan du har det ved luftvejsinfektioner, og til svar på blodprøver i forbindelse med årskontrol og andre blodprøver. Det er simpelt at bruge og fungerer ved, at du får en SMS, hvor du skal trykke på et link.
MinLægeAPP kan IKKE bruges fuldt ud endnu hos os. Men installér gerne APPén på din enhed, vi kommer til at anvende den på sigt.
Link til MinLægeAPP (Android)
Link til MinLægeAPP (Iphones/Ipad)

HVAD LAVER VI I LÆGEHUSET NU:
Der er kommer til stadighed nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen i forhold til, hvad vi som lægepraksis skal lave og ikke skal lave.  Vi skal primært begrænse tætheden generelt, og dermed tiden i klinikken. Vi laver IGEN kontrol af kroniske sygdomme, som f.eks. sukkersyge – idet man mener , at hvis andre sygdomme er velreguleret, så kommer man bedre igennem en sygdomsperiode med CORONA/COVID19. Svaret på undersøgelser vil du så få per telefon eller videokonsultation fra sygeplejerske eller læge.
Vi laver også børneundersøgelser (5 uger og 5 måneders) , og børnevaccinationer (fraset HPV), vurdering af anden akut/nyopstået sygdom – hvor der ikke er samtidig luftvejsinfektion.

VI LAVER IKKE:
Kørekortsattester, forsikringsattester, skift af spiral , vægttabskontroller eller rygestopsvejledning (for at undgå for lang tid i samme rum).

HVORDAN KONSULTATION:
For at begrænse smitte risiko, så skal du oplyse om du har mistanke om øvre luftvejsinfektion.
Vi har låste døre, men vi er lige indenfor – du skal parkere på parkeringspladsen bag lægehuset, sår ringe du os op eller vi ringer til dig og henter dig ind. VI HAR INGEN I VENTEVÆRELSET.

Uden for vores åbningstid kontakt som vanligt lægevagten på 7011 0707 – HVIS du er syg.

HVIS DU IKKE ER SYG – MEN HAR SPØRGSMÅL TIL OM DU SKAL MØDE PÅ JOB PGA.  F.EKS: EGEN RISIKO FOR SYGDOM ELLER KONTAKT MED MULIG SMITTET PERSON SÅ KONTAKT CORONA HOTLINE 7020 0233

HUSK MAN KAN OGSÅ FEJLE ANDET END COVID-19/CORONA – så ring hvis du har behov for at få vurderet anden nyopstået sygdom eller kontrol af kendt kronisk sygdom – og dørene står på klem for vurdering af andet end COVID-19.

AL TIDSBESTILLING FOREGÅR GRUNDET DEN AKTUELLE SITUATION MED CORONAVIRUS PR. TELEFON – Der vil ikke kunne bookes on-line.

Vi bestræber os på at være nære sundhedstilbud for dig, og arbejder løbende på at optimere på tilgængelighed og faglighed. Tid-samme-dag er tænkt, som en måde at give dig som bruger af lægehuset den bedst mulige service.  Det betyder at vi som lægehus i stigende grad kommer til at udlicitere opgaver til vores personale helt i tråd med, hvad Regionerne og Praktiserende Lægeres Orginisation er kommet frem til https://www.laeger.dk/sites/default/files/vision_for_almen_praksis_2030.pdf.

Der er 390 af Jer ca. 4500 borgere, som er tilknyttet praksis, som har svaret på Patienttilfredshedsundersøgelsen 2019. Vi er opmærksomme på at Tid-samme-dag ikke er svaret på alle spørgsmål, og at en del er utilfredse med ikke at kunne booke på en bestemt dag.  Uanset at vi har øget kapaciteten af lægetider ved at ansætte Maj Rivíere, som fast læge, så kan vi ikke opfylde alle behov. Men vi vil som konsekvens af undersøgelsen igen undersøge om det er blevet teknisk er muligt, at ændre den elektroniske booking, så der kan bookes fra kl. 16 dagen før, samt forsøge at få etableret SMS-service. Tillige vil du, som patient oftere blive mødt af vores personale i forbindelse med varetagelse af indledende akutte undersøgelser.
Derudover er vores personale og vi stolte over de mange positive tilbagemeldinger, der er fra Jer,  samtidig med at nogen af os er opmærksomme på, at vi skal skynde os lidt mere, så unødig ventetid undgås.

PRIVATLIVSPOLITIK – dataforordning (se her)

Ny kunstner: Janne Hansen fra Langå udstiller p.t. i Lægehuset