Nyt

 

NU ER DET SOMMER – og snart ferie

Vi holder lukket i uge 30 og henviser akutte patienter til Lægerne i Skårup tlf: 6223 1019.

Ferie = at vi nedsat kapacitet for planlagte tider.
Ferie = at vi i perioder lukket for adgangen til mail-konsultationer (når den pågældende læge ikke er her kan hun/han ikke svare).

Vi vil forsat gerne være nære det sundshedstilbud for dig som patient, og helst med den bedst mulige tilgængelighed og faglighed.

På personalesiden er det sådan at vi søger en barsel vikar for Alexandra, som går fra 1. november (se joboplag).

Du vil som patient i stigende grad møde vores personale i forbindelse med varetagelse af flere indledende akutte undersøgelser, samt ved flere kontroller af kroniske lidelser. Medicinstuderende Sofie Damkjær Hansen er netop startet op og vil blive oplært i blodprøvetagning. hjertekardiogram og udlevering af blodtryksapparater.  Hun vil i sommerferien få følgeskab af 2 kolleger Ester og Michelle.

På lægesiden er uddannelseslæge Anna Hecht Nielsen startet 1. marts og hun går fra på barsel i slutningen af juli. Hun vil være tilknyttet lægehuset i nogle år fremover. Først på fuld tid, siden med 1 dag om måneden i forbindelse med hendes uddannelse til speciallæge i almen medicin.
Siden 18. marts er Maj Rivíere igen i klinikken 4 dage om ugen. Hun er nu færdig som speciallæge i almen medicin = praktiserende læge. Maj er indtil videre tilknyttet lægehuset i et år frem. Hvis betyder, at vi til de fleste dage vil være 4 læger på arbejde.
Sanne Rasmussen er ligeledes tilbage 1 dag om måneden og vil være det de næste 2 år.

Ovenstående tiltag er for at sikre den bedst mulige tilgængelig for dig som patient, samt at skabe et godt arbejdsmiljø for såvel personalet som for lægerne.

TID-SAMME-DAG  – TIDSBESTILLING
(Klik her for at se hvornår lægerne er i klinikken) .

– Hvis du ikke finder tider på E-portalen – så ring og bestil en tid pr. telefon.
– Ved sygdom, kurser og ferie hos personale/læger – så kan al tidsbestilling skulle foregå pr. telefon.
– Tid-bestilling via E-portalen foregår bedst fra computer, der kan være problemer med mobil/Ipad

Vi har i 2018 løbende forsøgt at tilpasse Tid-Samme-Dag til fælles bedste, det arbejde vil løbende pågå. Vi er opmærksomme på, at det giver problemer i  forhold til at kunne bestille en tid på en bestemt dag ud i fremtiden, hvor man f.eks. har en fridag. Vi har tider sent torsdag, som kan bestilles på forhånd – disse tider er primært tiltænkt dem der er erhvervsaktive.

KRONIKER- TILBUD I LÆGEHUSET
Den aktuelle overenskomst mellem Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation har betydning for dig som patient, specielt vil det være muligt på en bedre måde en hidtil at skræddersy kontrolforløb, hvis du har diabetes eller KOL.  Tillige er det nu  i større grad end hidtil være sygeplejersken, som kommer til at følge dig ved kontrollerne. Vi vil i 2019 begynde at implementere nye tiltag for dig som patient – specielt forløbsplaner.

PRIVATLIVSPOLITIK – dataforordning (se her)

Ny kunstner: Janne Hansen fra Langå udstiller p.t. i Lægehuset