Om ansatte

På personalesiden er det sådan, at vores sekretær Alexandra er gået på  barsel fra 1. november. Vi har ansat Kristine, Frederik og Kirsten til at tage telefoner. Kristine og Frederik er medicinstuderende og Kirsten er lægesekretær.

Ved konsultation vedrørende kendt kronisk sygdom er det oftest sygeplejerskerne Elisabeth og Charlotte, som du vil møde. Tillige er sygeplejerske Ulla  også at finde både ved blodprøver og ved sygeplejerske konsultationer.
Vi har medicinstuderende til at varetage blodprøver og optagelse hjertekardiogram Freja, Emmaog Katrine.

På lægesiden startede uddannelseslæge 1. marts at Mathias.
Siden 18. marts 2019 har Maj Rivíere igen været i klinikken fire dage om ugen. Maj er speciallæge i almen medicin (praktiserende læge) og er tilknyttet lægehuset, som fastansat læge. Hvilket betyder, at vi de fleste dage vil være fire læger på arbejde.
Sanne Rasmussen, uddannelseslæge er ligeledes tilbage en dag om måneden, og vil være det de næste to år.
Uddannelseslæge Anna Hecht Nielsen gået  på barsel i slutningen af juli. Hun vil være tilknyttet lægehuset i nogle år fremover en dag om måneden i forbindelse med hendes uddannelse til speciallæge i almen medicin (altså efter endt barsel).