Om Corona

26/6/2020

Lægehusets FOKUS er at undgå smittespredning når du er i lægehuset. Coronavirus/COVID-19 er lumsk, idet man kan være smittet uden at have symptomer. Du vil opleve at vi anvender visir og mundbind for at vi kan beskytte hinanden. Du kan hvis du har kronisk hoste, eller fortsat hoste efter negativ Coronatest, også opleve at blive bedt om at iføre dig mundbind.

OM COVID19/CORONA:
De patienter der har haft CORONA-virus beskriver INLFUENZALIGNENDE SYGDOM bare lidt anderledes, så hvis du tænker at du skal ses så SKAL DU RINGE til lægehuset eller lægevagten –  DU SKAL IKKE KOMME UANMELDT hverken hos os eller på sygehuset.
Bliver du meget besværet vejrtrækning eller du oplever forværring, specielt efter 3-4 dages sygdom, så er det vigtig at tage kontakt til læge. Det er vigtigt at du overholder myndighedernes anvisning om at holde dig isoleret indtil 2 døgn efter at hoste og ubehag er overstået. Dette for at undgå smittespredning.

OM PNEUMOKOKVACCINATION/VACCINATION MOD LUNGEBETÆNDELSE:
Sundhedsstyrelsen og folketinget har vedtaget at der skal tilbydes vaccination mod lungebetændelse (Pneumokoksygdom) til alle over 65 år, og også under 65 år, hvis man tilhører en risikogruppe. Vaccinationer startede 22/4, og der er aktuelt nok vacciner. Men det er i en bestemt rækkefølge at vaccinerne tilbydes. Vil man ikke vente, så kan vaccinen købes hos os.

CORONA-Testning:
Hvis man har et arbejde, hvor arbejdsgiver mener at testning skal foretages, så er det arbejdsgiver der skal anmode om testning (og ikke egen læge).
Har man milde symptomer og haft tæt kontakt til sikker smittet, eller har nær relation til person som tilhører en risikogruppe, så kan man blive testet. Testningen foregår som udgangspunkt i Svendborg eller Odense. I sjældne tilfælde kan det også klares i eget hjem.
Efter at have kontaktet os kan man ved brug af NemId bestille tid på coronaprover.dk
Det er vigtig IKKE at vælge testen fra SSI (Statens Serum Institut) – idet, så bliver du testet i “de hvide telte”, som står i Odense, og svartiden er lang.
Det er vigtigt, at man har uændret adfærd selvom om der ved en test ikke påvises virus. Testen kan være falsk negativ .

SMITTE OPSPORING:
Har du en positiv CORONA-test, så skal vi snakke sammen – og du skal prøve at finde ud af hvem, der har været udsat for smitte fra dig, og tage kontakt til dem.  Hvis du skal have hjælp til noget i den forbindelse, så kontakt CORONA-hotline på 7020 0233.
En nær kontakt er defineret som her nedenfor, og de nære kontakter skal testes 2 gange for at inddæmme smitten.

  • En person, der bor sammen med en med påvist ny coronavirus
  • En person, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en med påvist ny coronavirus
  • En person med ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en med en med påvist ny coronavirus
  • En person der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en med påvist ny coronavirus
  • Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.
  • Kontakten skal have fundet sted inden for smitteperioden, som er afgrænset til 48 timer før symptomdebut og indtil 48 timer efter symptomophør (eller indtil 7 dage efter testen blev foretaget for patienter uden symptomer

Informationspjece til de nære kontakter findes her:

Uden for vores åbningstid kontakt da lægevagten på 7011 0707 – HVIS du er syg.

HVIS DU IKKE ER SYG – MEN HAR SPØRGSMÅL TIL OM DU SKAL MØDE PÅ JOB PGA.  F.EKS: EGEN RISIKO FOR SYGDOM ELLER KONTAKT MED MULIG SMITTET PERSON SÅ KONTAKT CORONA HOTLINE 7020 0233

Sundhedsstyrelsens hjemmeside opdateres løbende. 11/5-2020 ser antallet indlagte på landsplan ud til at være let faldende trods den gradvise genåbning af samfundes. Måske er det fordi tiltagene mod smittespredning virker, så det anbefales forsat at vi  STÅR SAMMEN VED AT HOLDE AFSTAND.