Om Corona

3/4/2020

Vores FOKUS er fortsat at undgå smittespredning mellem jer som patienter, fra os til jer og jer til os. Coronavirus/COVID-19 er lumsk, idet man kan være smittet uden at have symptomer.
Hvis du har mistanke om CORONA-smitte = du har fornemmelse af at haven en “anderledes” influenza, så skal du ringe såfremt du føler at vejrtrækningen er besværet eller du oplever forværring, specielt efter 3-4 dages sygdom. Det er vigtigt at du overholder myndighedernes anvisning om at holde dig isoleret indtil 2 døgn efter at hoste og ubehag er overstået.
Vi har desværre  de IKKE de i dagspressen nævnte mundbind endnu.

OM PNEUMOKOKVACCINATION/VACCINATION MOD LUNGEBETÆNDELSE:
Sundhedsstyrelsen og folketinget har vedtaget at der skal tilbydes vaccination mod lungebetændelse (Pneumokoksygdom) til alle over 65 år, og også under 65 år, hvis man tilhører en risikogruppe. Men vent lidt med at bestille tid – vi har ikke fået vaccinerne endnu, og forventes først at have dem midt eller sidst i april.

OM COVID19/CORONA-TESTNING:
Det ændrer sig hele tiden, og desværre har det mere end én gang været i nyhederne inden sygehusene, som p.t. foretager testningen har vidst besked. Hvis man har et arbejde, hvor arbejdsgiver mener at testning skal foretages, så er det arbejdsgiver der skal anmode om testning (og ikke egen læge).
Er man pårørende til personer i risikogrupperne, så er det muligt at blive vurderet om det er relevant at blive testet – en vurdering om +/- testning er ikke det samme, som at man bliver testet.
Det er vigtigt, at man har uændret adfærd selvom om der ved en test ikke påvises virus.

De patienter der har haft CORONA-virus beskriver INLFUENZALIGNENDE SYGDOM bare lidt anderledes, så hvis du tænker at du skal ses så SKAL DU RINGE til lægehuset eller lægevagten –  DU SKAL IKKE KOMME UANMELDT hverken hos os eller på sygehuset.

For at begrænse smitterisiko, så skal du oplyse om du har mistanke om øvre luftvejsinfektion – så må du IKKE KOMME IND I LÆGEHUSET

Uden for vores åbningstid kontakt som vanligt lægevagten på 7011 0707 – HVIS du er syg.

HVIS DU IKKE ER SYG – MEN HAR SPØRGSMÅL TIL OM DU SKAL MØDE PÅ JOB PGA.  F.EKS: EGEN RISIKO FOR SYGDOM ELLER KONTAKT MED MULIG SMITTET PERSON SÅ KONTAKT CORONA HOTLINE 7020 0233

Sundhedsstyrelsens hjemmeside opdateres løbende. 2/4-2020 ser antallet indlagte på landsplan ud til at være stabiliseret, og måske er det fordi tiltagene mod smittespredning virker, men anbefalingen er fortsat at følge myndighedernes råd om at STÅ SAMMEN VED AT HOLDE AFSTAND.

Sundhedsstyrelsen har også oprettet en Corona Hotline – 7020 0233