Personale

Her kan du se de personaler, som du vil møde/tale med i forbindelse:

• Tidsbestilling
• Receptfornyelse
• Blodprøver
• Vaccinationer, inkl rejsevaccination
• Blodtryks-kontroller/instruks
• Diabetes-kontroller
• KOL-kontroller
• Svangrejournaloptagelse
• Hjertekardiogram
• Lungefunktionsundersøgelse
• Forebyggelsessamtale
• Priktest

Ulla Ulla Holme
• Sygeplejerske
• Ansat i vikariat klinikken pr. oktober 2017
• Varetager sekretær og laboratorie-opgaver

• Bor i Svendborg

Billede på vej  Elisabeth Rørbye Søndergaard
• Uddannet sygeplejerske i 2006
• Tidl. ansat på Svendborg Sygehus og i Svendborg kommunes hjemmpleje
• Ansat i klinikken pr. 1/1/2018
• Varetager sygeplejefaglige opgaver
• 
Bor i Svendborg
Billede på vej  Trine Skamris Torbensen
• Uddannet sygeplejerske i 2011
• Tidl. ansat på Svendborg Sygehus og i Svendborg kommunes hjemmpleje
• Ansat i klinikken pr. 1/1/2018
• Varetager sygeplejefaglige opgaver
• 
Bor i Vester Skerninge
Susanne ny  Susanne (Sus) Petersen
• Uddannet lægesekretær.
• Tidl. ansat på OUH
• Ansat i klinikken  fra august 2017.
• Varetager sekretær og laboratorie-opgaver
• Bor i Svendborg
 Anne
Anne Mark
• Medicinstuderende
• Ansat i klinikken  fra august 2017
• Varetager laboratorieopgaver
• Bor i Odense