Personale

Her kan du se de personaler, som du vil møde/tale med i forbindelse:
• Tidsbestilling
• Receptfornyelse
• Blodprøver
• Vaccinationer, inkl. rejsevaccination
• Blodtryks-kontroller/instruks
• Diabetes-kontroller
• KOL-kontroller
• Svangrejournaloptagelse
• Hjertekardiogram
• Lungefunktionsundersøgelse
• Forebyggelsessamtaler

Ulla Ulla Holme
• Sygeplejerske
• Tidl. ansat på flere sygehuse, senest på Asylcenter     Holmegaard, Langeland.
• Ansat i vikariat  klinikken pr. oktober 2017 frem til 1.april – derefter fast vikar
• Varetager sygeplejefaglige opgaver
• Bor i Svendborg
Elisabeth_1  Elisabeth Rørbye Søndergaard
• Uddannet sygeplejerske i 2006
• Tidl. ansat på Svendborg Sygehus og i Svendborg kommunes hjemmpleje
• Ansat i klinikken pr. 1/1/2018
• Varetager sygeplejefaglige opgaver
• 
Bor i Svendborg
Trine_2  Trine Skamris Torbensen
• Uddannet sygeplejerske i 2011
• Tidl. ansat på Svendborg Sygehus og i Svendborg kommunes hjemmpleje
• Ansat i klinikken pr. 1/1/2018
• Varetager sygeplejefaglige opgaver
• 
Bor i Vester Skerninge
Susanne ny  Susanne (Sus) Petersen
• Uddannet lægesekretær
• Tidl. ansat på OUH
• Ansat i klinikken  fra august 2017
• Varetager sekretæropgaver
• Bor i Svendborg
 Anne Anne Mark
• Medicinstuderende
• Ansat i klinikken  fra august 2017
• Varetager laboratorieopgaver
• Bor i Odense
    billede på vej

 Alexandra Hoeck

• Uddannet lægesekretær (hos os selv)
• Tidl. vikar i anden lægeklinik
• Ansat i klinikken  fra april 2018
• Varetager laboratorie- og sekretæropgaver
• Bor i Gudme