Personale

Her kan du se de personaler, som du vil møde/tale med i forbindelse:
• Tidsbestilling
• Receptfornyelse
• Blodprøver
• Vaccinationer, inkl. rejsevaccination
• Blodtryks-kontroller/instruks
• Diabetes-kontroller
• KOL-kontroller
• Svangrejournaloptagelse
• Hjertekardiogram
• Lungefunktionsundersøgelse
• Forebyggelsessamtaler

Ulla Ulla Holme
• Sygeplejerske
• Tidl. ansat på flere sygehuse og asylcenter
• Ansat i vikariat i klinikken
• Varetager sygeplejefaglige opgaver
• Bor i Svendborg
Elisabeth_1 Elisabeth Rørbye Søndergaard
• Uddannet sygeplejerske i 2006
• Tidl. ansat på sygehus og i hjemmeplejen
• Ansat i klinikken fra jan. 2018
• Varetager sygeplejefaglige opgaver
• 
Bor i Svendborg
Trine_2 Trine Skamris Torbensen
• Uddannet sygeplejerske i 2011
• Tidl. ansat på sygehus og i hjemmeplejen
• Ansat i klinikken fra jan. 2018
• Varetager sygeplejefaglige opgaver
• 
Bor i Vester Skerninge
Susanne ny Susanne (Sus) Petersen
• Uddannet lægesekretær
• Tidl. ansat på OUH
• Ansat i klinikken fra august 2017
• Varetager sekretæropgaver
• Bor i Svendborg
Anne Anne Mark
• Medicinstuderende
• Ansat i klinikken fra august 2017
• Varetager laboratorieopgaver
• Bor i Odense
Alexandra Alexandra Hoeck
• Uddannet lægesekretær (hos os)
• Tidl. vikar i anden lægeklinik
• Ansat i klinikken fra april 2018
• Varetager laboratorie- og sekretæropgaver
• Bor i Gudme