Pneumokokvaccination

Der er netop nu reklamer for vaccination mod lungebetændelse. Der er tale om en vaccination, som har været brugt i årevis, men nok ikke så meget som forventet. Vaccination sker med 2 typer vacciner, som dækker med Pneumokokbakterien, som bl.a. kan give lungebetændelse. Vaccination skal ALTID betales af patienten selv. Hvis man er i høj risiko så kan man få såkaldt klausuleret tilskud, se skemaet nedenfor. Klausuleret tilskud betyder at vaccinen registreres, som anden medicin på ens CTR-saldo ved apotheket.

Sakset fra Epi-nyt (udgivelse fra Statens Seruminstitut), uge 40 2014

Forslag til pneumokokvaccination uden for børnevaccinationsprogrammet

I Danmark kan pneumokokvaccination foretages med en 13-valent konjugeret vaccine (PCV13) og en 23-valent polysakkaridvaccine (PPV23). Forslag til kombination af disse ved vaccination af risikogrupper er tidligere beskrevet,EPI-NYT 51b/12.

Statens Serum Institut har udarbejdet en rapport om pneumokokvaccination af risikogrupper med forhøjet risiko for invasiv pneumokoksygdom (IPS), som ikke er omfattet af børnevaccinationsprogrammet. Rapporten er baseret på udvalgte internationale videnskabelige publikationer og rekommandationer. Rapporten beskriver risikogrupper og de i Danmark tilgængelige pneumokokvacciner, samt rådgivning om valg af vaccinationsregime, herunder vejledning om revaccination med PPV23.

Sundhedsstyrelsen yder tilskud til pneumokokvaccination med PPV23og PCV13, såkaldt klausuleret tilskud, til visse risikogrupper, se tabel 1.

Grupper med forhøjet risiko for IPS, som ikke er omfattet af Sundhedsstyrelsens bestemmelser om klausuleret tilskud, er ikke omfattet af noget vaccinationsprogram, og eventuel vaccination er derfor for egen regning, tabel 1 og EPI-NYT 51b/12.

EPI-NYT uge 40 2014 tabel 1